Çatı piyesi nedir?

Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapılacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması zorunludur. Peki Çatı piyesi nedir? Mimaride Çatı piyesi ne…

Posted On