Reform ve Rönesans’ın Osmanlı’ya Etkileri Nelerdir…

Reformun Osmanlı’ya etkileri nelerdir? Rönesans’ın Osmanlı’ya etkileri nelerdir? Rönesans ve Reform ne anlama gelir? Sorularının cevabını derledik.

Reform, Avrupa’da ortaya çıkan ve Katolik Kilisesine karşı gerçekleştirilen bir mücadeledir. Çok uzun yıllar boyunca Avrupa’da papalık ve kilise çok etkin rol üstlenmiştir. Din adamları ayrıcalıklı konumları nedeniyle çok büyük tepki almışlardır. Haçlı seferlerinden bu yana toplumu yanlış yollara kanalize etmişlerdir. Canlarının istediği gibi insanları yargılamış, onları dinden çıkarmış ve hatta onlara toprak satmışlardır. Bunların tümünü yaparken, emirlerin İncil içinde yazdığını söylemişlerdir. Fakat Martin Luther tarafından başlatılan hareketin ardından İncil Almanca ve daha sonra farklı dillere çevrilmiştir. Bunu okuyan kişiler, aslında bahsedildiği gibi bu tip emirlerin olmadığını görmüşlerdir. Bu yüzden yeni mezhepler ortaya çıkmıştır. Protestanlık bunların başında gelir.

RÖNESANS NE ANLAMA GELİR?

15. yüzyılda gerçekleşen Reform ve Rönesans’ın Osmanlı’ya etkileri nelerdir: Avrupa’da başlayan çeviri hareketi sonrasında yüzlerce yıl önce yazılmış olan birçok eser yeniden çevrilmiş ve incelenmiştir. Matbaanın geliştirilmesinden sonra yeni birçok görüş yayılma alanı bulmuştur. Avrupa adeta sahip olduğu gücü keşfetmiştir. Hem bilim hem de sanat konusunda çok farklı gelişmeler yaşanmıştır. Bunun sonrasında kıtada modernleşme başlamıştır. Skolastik olarak tanımlanmış olan görüşler önemini yitirmiştir. Hümanizm başta olmak üzere Sekülerizm gibi görüşler etkili olmuştur. Teknik anlamda yeni gelişmelere ve buluşlara imza atmıştır. Eğitim konusunda yeni atılımların içine girilmiştir. Bu durum Avrupa için çok büyük bir avantaj olarak dikkat çekmiştir.

REFORM VE RÖNESANS HAREKETLERİ OSMANLI’YI NASIL ETKİLEDİ?

15. yüzyılda gerçekleşen Reform ve Rönesans’ın Osmanlı’ya etkileri nelerdir: Rönesans yukarıda da ayrıntılı bir biçimde açıkladığımız üzere Avrupa devletlerinin eski Yunan uygarlığının ortaya koymuş olduğu eserlerin yeniden incelenmesi ve yorumlanmasıdır. Bundan dolayı Avrupa bilim, felsefe ve sanat konusunda büyük bir atılım içine girmiştir. Bunun Osmanlıya etkisi ise çok olumlu değildir. Çünkü Avrupa bu hareket ile farklı birçok konuda gelişme göstermiştir. Her anlamda Osmanlı ile arasındaki farkı kapatmaya başlamıştır. Bu sayede teknik gelişmeler de artmıştır. O dönemler altın çağını yaşayan Osmanlı Devleti, bu hareketi takip etme gereği duymamıştır.

Bunun yanı sıra reform hareketlerinin Osmanlı üstünde bir etkisinin olmadığını da hemen ifade etmek gerekiyor. Çünkü reform dini anlamda ortaya çıkmış ve Katolik kilisesine karşı yapılmıştır. Osmanlı Devleti Müslüman olduğundan bunun sonuçlarıyla ilgilenmemiştir. Ancak devlet son derece akıllı bir politika takip ederek, Avrupa’da o dönemde çok güçlü olmayan Protestanları destekleme kararı almıştır. Böylelikle mezhep ayrılıkları körüklenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir