«
  1. Ana sayfa
  2. Genel
  3. İslam Kültürünün Doğuşu – Mekkelilerin İslamiyete Karşı Çıkma Nedenleri

İslam Kültürünün Doğuşu – Mekkelilerin İslamiyete Karşı Çıkma Nedenleri

İslam Kültürünün Doğuşu

Dünya üzerinde ismini her yerde duyuran büyük medeniyetler kurumuş ve yaşanmıştır. Bu medeniyetler yaşanan devir ve yere göre değerlendirilmektedir. Eski medeniyetler çağımızda hakim olan teknoloji ve kültür ile değerlendirmek uygun olmamaktadır. Ancak kendi muhitleri içerisinde ulaşılan kültür ve maddi medeniyet unsurları değerlendirilmelidir. İslam dinini yaymak için yapılan fetihlerden sonra yeni toplumu birleştirici bir kültür birliğinin hemen teşekkül etmediği görülmektedir. Fetihlerin ertesinde ırk ve dil açısından adet ve görenek açısından da farklı toplulukların İslam’a katıldıkları müşahade etmektedir. Bu durumda İslam’ın yayılışı ile kültürün yayılışı aynı yürümemektedir. Arabça’nın burada klasik dil olarak yayılması Irak ve Suriye’de İslam’ın yayılmasına etkili olmuştur.

Mekkelilerin İslamiyete Karşı Çıkma Nedenleri

Her şeyden önce putperestliğe karşı bir hareket olmaktadır. Bunun sonucunda Mekke’ye yapılan ziyaret ve bu ziyaretten edilen kazanç ortadan kalkmaktadır. Kölelik ve köle ticareti ortadan kalkmaktadır. Hz. Muhammed peygamberdir. Siyasi güçlenme olacak ve Hz. Muhammed lider olacak. Mekkeliler kabilecilik ruhu ile hareket etmektedirler. Ekonomik ve siyasi kayba uğrama korkusu taşımaktadır. Mekke halkının Müslümanlara karşı olan baskılarının artması üzerine Arabistan’da Hristiyanların ve Yahudilerin yaşadığı bölgelere gidemediler. Nedeni ise Kuveyşlilerin bu bölgelerde ticaretten dolayı daha etkin olmalarıdır. Müslümanlar için tek uygun yer Habeşistan olmaktadır. İlk buraya göçler yapılmıştır. Hz. Muhammed hac için Mekke’ye gelen Medinelilere islamiyeti kabul ettirmiştir. 622 senesinde Medineli Müslümanların temsilcileri Hz. Muhammed ile Mekke civarında Akabe’de görüşmüştür.

Medinelilerin Hz. Muhammed’i Davet Etme Nedenleri

Birlikte yaşanan Yahudilerden tek Tanrı inancını öğrenmeleri olurken aynı zamanda ticaretle zenginleşen Mekke’nin tarım ile uğraşan Medine’yi hor görmesi Mekke’nin Medine üzerindeki baskısı olmaktadır. Bunlar dışında Hz. Muhammed güvenilir sözü dinlenen biri olması Kabileler arasındaki mücadeleleri sona erdireceği ve böylece Medine’deki iç karışıklıkların Hz. Muhammed önderliğinde çözüleceğine inanmaktadır. Siyasal ve ekonomik güçlerini kaybetmekten korkan Kureyş ileri gelenlerinin tepkileri ve baskıları artınca Hz. Muhammed Medinelilerin çağrısı üzerine Müslümanlarla Medine’ye göç etmektedir. 622 senesinde gerçekleşen bu olaya ise Hicret ismi verilmektedir. Kendisine yardım edenlere Ensar ve göç edenlere ise Muhacir adı verilmektedir.

Bir Cevap Yaz

furkan Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *