«
  1. Ana sayfa
  2. Tarih
  3. İnsanlığın İlk İzleri Hakkında

İnsanlığın İlk İzleri Hakkında

İnsanlığın İlk İzleri

Tarihi araştırmalarda kaynak türleri arasında yer alan yazılı kaynaklar tarihi devirlerin yazı ile başlamasına neden olmaktadır. Yazının henüz keşfedilmediği dönemlere ise tarih öncesi dönemler ismi verilmektedir. Bu dönemler kullanılan araç ve gereçlerin isimleri ile anılmaktadır. Taş devri, Bakır devri, Demir devri gibi isimler kullanılmaktadır. İşte yazının olmadığı bu tarih öncesi dönemlerde araştırmalarda en çok arkeolojik kalıntılardan bilgi edinilmektedir.

İlk İnsanların Hayat Tarzı Ve Geçim Kaynakları

Yazının icadından önceki dönemde insanoğlunun geçim kaynağı avcılık ve toplayıcılık olmaktaydı. Yani insanlar doğada hazır buldukları şeyleri tüketiyorlardı. Bunun sonucu olarak ise yer değiştirmek zorunda kalırlardı. Küçük gruplar halinde yaşayan insanlar avladıkları hayvanlar başka bölgelere göç etmeleri halinde toplanan meyveler bittiğinde yaşamlarını devam ettirebilmek adına yiyecek bulmak zorunda kalırlardı. İnsanoğlunun topladığı bu ilk ürünler kendiliğinden yetişen yabani buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllar olmaktaydı. Daha sonraki dönemlerde ise bu tohumları ıslah ederek planlı bir tarıma geçmişlerdir. Tarıma geçişle beraber yerleşik yaşama geçişte sağlanmış ve birtakım hayvanlarda evcilleştirilmiştir. Suyun bulunduğu alanlarda insanlar evler kurarak beraber yaşamaya köyler oluşturmaya başlamışlardır. Ancak konar göçer yaşam tarzına devam eden inanlarda bu dönemde varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Hayat Tarzları

Eski çağlarda insanlığın ilk dönemlerinde ise insanlar daha da kötü şartlarda yaşamlarını sürdürmüşler hatta ağaç kovuklarında yaşamlarını devam ettirmiştir. Tarımsal üretimin artması ve bunun ekonomik bir boyut kazanması ile beraber su kenarlarında barınaklar yapmışlar ve köyler kurmuşlardır. Bir ön giriş ve salondan oluşan megaron tipi evler örnekler arasındadır. Giysiler ise genel olarak bitkilerden ve hayvanlardan oluşan lifler ile yapılmaktaydı. Hayvanlardan korunmak ve avlamak için taştan yapmış oldukları araçlar ile süreç ilerledikçe daha ustalıkla yapmayı öğrenmişlerdir. Obsidyen adı verilen doğal volkanik camdan ve mikrolit ismi verilen öncekilerinden daha küçük boyutta araç gereçler yapmışlardır. Zamanla kili pişirerek kap, çanak, çömlek ve diğer araçları imal etmişlerdir. Bitkileri kabuklarından ayırmak için ise sadece havan yapımı yeterli olmuştur. O dönemin şartlarına göre gereksinim neyi gerektiriyorsa o araç gereçler yapılmıştır.

Bir Cevap Yaz

furkan Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *