«
  1. Ana sayfa
  2. Genel
  3. Emeviler’den Abbasilere Uzanan Yolculuk

Emeviler’den Abbasilere Uzanan Yolculuk

Emevi halifeleri içinde Abbasi devletinin kurulmasının en büyük etkisi olan kişinin Velit olduğu söylenmektedir. Önceki yazımızda Velit’in yaptığı hadiseyi kısaca anlatmıştık. Bu yazımız da bu vakayı detaylıca sizlere anlatalım. Zamanının ünlü muhaddisleri olayı şöyle aktarmıştır; “ Bir gün Velit şarabı çok fazla içmiştir. Zaten halifeliğinden bu yana da oldukça fazla içki içen ve namaz kılmayan, cumalara gitmeyen, İslam’ın hükümlerini eline geçtiği her fırsatta eleştiren birisidir. O gün ise içkiyi iyiden iyiye içmiş, hattı zatında Peygamberimiz (S.A.V.)’e ağza alınmayacak hakaretler etmeye başlamıştır. Derken yan tarafındaki rahlede bulunan Kur’an-ı Kerim’i almış ve küstah bir dille hadi bakalım benim hakkımda bir hüküm ver deyip kutsal kitabımızın rastgele bir sayfasını açmıştır. Fal bakar gibi yaparak Kur’an açtığı anda karşısına İbrahim Suresi 15. Ayet gelmiştir. O ayet aynen şöyle demektedir; Peygamberler, Allah’tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı. Bu ayet-i kerimeyi gören Velit çılgına döndü ve Kur’an Mushaf’ını parçaladı. Ardından da seni kim parçaladı diye Allah sorarsa benim parçaladığımı söyleyerek meydan okudu. Bunun üzerinden birkaç gün geçmişti ki Velit, dehşet ağrılarla yatağında kıvranırken isyan çıktı ve isyancılar tarafından parçalanarak öldürüldü. Kellesi ise sarayın burcunda bir haftaya yakın süre teşhir edildi. “

Bu olayın ardından halife olan 2.Mervan da Emevi devletinin çöküşünü engelleyemedi. Özellikle halk arasında dilden dile yayılan bu olay sonrası isyan için tek bir kıvılcımın çıkmasını bekleyen halkın imdadına; İlk Abbasi halifesi olacak olan bin Abbas yetişti. Hem mevali politikası uygulayan hem de Arap ırkçılığını ret eden fikirlerini Dar-ül İslam’ın her yerinde propaganda yaptıran bin Abbas kısa zamanda çok sayıda taraftar topladı. Zaten Emevi hilafetinden bıkan ve yorulan halk hiç düşünmeden bin Abbas’ın tarafına geçmeye başladı. Birçok yerde vaizler yoluyla propaganda yapan bin Abbas, hilafetin korunmasının artık Peygamber soyundan gelenlerce yapılması gerektiğini aksi takdirde hilafetin ciddi sorunlarla karşılaşacağını anlattırmaya başladı. Aslında durum propagandaya mahal vermeyecek şekilde açıktı. Peygamberimiz (S.A.V.) soyundan gelenlerin yapmadığı hilafetler (Osmanlı harici) çok uzun ömürlü olamamıştı. Abbasi Devletinin ilk orduları; 2. Mervan’ın ordularını Şam yakınlarında bozguna uğrattı. Ancak Abbasiler bir daha böyle bir zulüm yaşanmasın ve ibret-i âlem olsun diyerekten Emevi hanedanına ait herkesi kılıçtan geçirdi. 1. Mervan Bizans’a kaçtıysa da kısa zaman sonra adamları tarafından öldürüldü. Abbasi dönemi ise birkaç halife dışında İslam âleminin yükselişinin gerçekleştiği bir dönem olmuştur.

Abbasi Devleti tam 600 yıla yakın bir süre hükmetmiştir. Hükmü zamanında İslam coğrafyası hiç olmadığı kadar genişlemiştir. Hatta Türklerin Müslümanlaşmaya başlaması da Abbasiler döneminde gerçekleşmiştir. Abbasi döneminde ilim ve sanat her anlamda geliştiği gibi, devlet teşkilatlanması ve plancılığa oldukça hızlı şekilde gelişmiştir. Abbasiler mevali politikası uygulayarak Emevilerin tam zıttı bir strateji belirlemiş ve devlet yönetimine Araplar dışında başka milletleri de almaya başlamışlardır. Özellikle Talas savaşı sonrası Abbasi devletinde Türkler çok üst düzey görevlere getirilmişlerdir. Özellikle ordu ve savaş konularında Türkler, Abbasi devletinde üst düzey görevler almaya başladılar. Abbasilerin en önemli özellikleri ise takva ve zühde çok önem vermeleri idi. İstisna birkaç halife hariç neredeyse hepsi, hilkat giyerek halk ile beraber Cuma namazı kılmakta idiler. Abbasi hanedanı; Emevi hanedanlığını bir daha ayağa kalmayacak şekilde yok etmişlerdir. Özellikle ehl-i beyte yapılan katliamlardan ötürü Emevilerden kimseye acımamışlardır.

Bir Cevap Yaz

furkan Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *