«
  1. Ana sayfa
  2. Tarih
  3. Emeviler Kimdir? Emevi Devleti Hakkında Detaylar

Emeviler Kimdir? Emevi Devleti Hakkında Detaylar

Emevi hanedanlığının kırılma noktalarından en önemli iki olayın Cem’el Vakası ve Sıffin Savaşı olduğunu söylemiştik. Özellikle Sıffin Savaşı; Müslüman kavimlerin adeta fitne sebebiyle birbirini kırdığı hazin olaylardan birisidir. İki tarafında orduları karşı karşıya geldiğinde Hz. Muaviye’nin orduları, mızraklarına Kur’an takarak Hz. Ali’nin ordularını kandırma yoluna gittiler. Lakin bu durumu anlayan Hz. Ali ordularına bu oyuna gelmemeleri konusunda uyarmıştı. Çünkü o büyük sahabe ve Allah’ın Aslanı lakabına haiz olan büyük kumandan oyunun derinliğini çözmüştü. Lakin ehl-i sünnet akidesine bağlı olan askerleri, bu oyunu anlayamamış ve düşmanın hilesine boyun eğerek savaş teçhizatlarını bırakmışlardı. Bu raddeden sonra Şam valisi Muaviye hazretlerinin orduları, Hz. Ali’nin ordularına doğru taarruza geçerek büyük bir kıyım gerçekleştirmişlerdir. Sonrasında hakem olayı olarak bilinen Cem’el Vakasında Muaviye hazretleri; Hz. Ali’nin taraftarlarına siyasi bir oyun oynayarak hilafeti kendi üzerine almıştır. Bu olay halk içinde öylesine yoğun tepkilerle karşılanmıştı ki, birçok eyalet valisi Muaviye hazretlerine biat etmeyi ret etmişti. Hz. Ali ise, daha fazla kan dökülmesini engellemek ve Müslümanlar arası bir iç savaşa mahal vermemek adına köşesine çekilmişti. Ancak köşesine çekilmesiyle Muaviye hazretlerinin yaptığı yanlışa da sessiz kalmıyordu. Bu durum uzunca bir süre böyle devam etse de, Muaviye hazretlerinin taraftarları Hz. Ali’ye karşı kin ve nefret biriktirmekte de geri kalmıyorlardı. En sonunda bu olay Hz. Ali’nin şehit edilmesiyle patlak vermişti. Bu olay İslam coğrafyasında büyük bir infiale yol açmasıyla beraber, İslam coğrafyasında ki büyük fitnelerin doğmasına da ön ayak olacak bir olaydı.

Özellikle Abbasi halifelerinin tamamında, Emevilere karşı çok büyük bir öfkenin oluşmasına sebep de aslında bu olaydır. Şimdi birçok ehl-i sünnet âlimi Muaviye hazretlerinin halife olduğunu, ancak içtihatta büyük hatalar yaptığını söylemektedir. Bazı ehl-i sünnet âlimleri de her ne kadar büyük ve kötü bir olay da olsa Muaviye’ye sövülmemesi gerektiğini çünkü onun bir halife olduğunu söylemekteler. Peygamberimizin onun hakkında ettiği duaları hatırlatan birçok muhaddis veya müçtehit âlim bu sebeple Muaviye’ye sövülmemesi emrini vermektedirler. Ancak tarihe geçen diğer bir gerçek ise, Muaviye hazretlerinin yaptığı bu hamlelerden sonra İslam yayılışının sıkıntıya girmesi olduğu söylenmektedir. Özellikle Emevi ordularının geçtiği yerlerde halkın büyük bir öfke ve tepkisiyle karşılaşılmaya başlanması, bunun mukabilinde Emevi hanedanlığı içerisinde yeşermeye başlayan Arap milliyetçiliği ve şatafat ile lüks meseleleri, o zamanki Müslümanların ciddi şekilde tepkisini çekmekteydi. Bu durum dâhilinde, İslam coğrafyasında çok sayıda iç isyanlar ve problemler çıkmaya başladığı da görülmekteydi. Diğer bir rivayet ise; Hz. Ali’ye Ebu Turab (Toprak sahibi) mahyası altında Şam’da sövülmeye başlanmasıdır. Aynı zamanda Muaviye hazretlerinin Bağdat’ da Hz. Ali’ye söven vaazlar verdiği de dönemin ehl-i sünnet kaynaklarında yazmaktadır. Kısacası ehl-i sünnet âlimleri bu konularda tam bir fikir birliğine varamamışlardır. Sonuç olarak bir noktada Peygamberimiz (S.A.V.) tarafından sahabe olmak ile onurlandırılmış Muaviye, diğer tarafta küçüklüğünden bu yana Peygamberimizin yanında duran ve her anında onunla beraber hareket etmiş Hz. Ali efendimiz bulunmakta idi.

Sahabe döneminde başlayan bu öfkenin sonraları bir çığa dönüşmesi de Emevi hanedanlığının sonunu getirecek olayların başlangıcı olmuştur. Halk tarafında yaratılan öfke öylesine büyüktü ki, Şam vilayetinde Muaviye hazretlerine çok ağır ithamlarda bulunan ehl-i sünnet âlimlerinin sayısı da o zamanlarda artmaya başlamıştır. Özellikle Taberi alimleri arasında bu konunun sürat ile yayıldığını görebiliriz.

 

Bir Cevap Yaz

furkan Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *