«
  1. Ana sayfa
  2. Tarih
  3. Anadolu Selçuklu Devletinin Yıkılma Sebepleri

Anadolu Selçuklu Devletinin Yıkılma Sebepleri

Anadolu Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın Anadolu’nun fethiyle görevlendirilmesi üzerine beylerden biri olan Süleyman şah tarafından İznik’te kurulmuştur. Kılıçarslan zamanında haçlı seferi 1096’da başlamıştır. İznik haçlıların eline geçince başkent Konya’ ya taşınmıştır. 1. Mesut döneminde ilk Anadolu Selçuklu parası bastırılmış olup bakır olan bu para 2. Kılıçarslan tarafından gümüş ve altın olarak basılmıştır. 2. Kılıçarslan Bizans ile yapılan 1176 Miryokefalon savaşını kazanım ve bu sayede Anadolu’nun Türk ordusu olması kesinleşmiştir. 1. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Samsun ve Antalya’yı ele geçirmiştir. Venediklilerle ilk ticaret anlaşması yapılmıştır.1. İzzeddin Keykavus Sinop’u fethetmiştir. 1. İzzeddin Keykavus Anadolu Selçuklu Devletinin ilk tersanesi Sinop’ta yaptırılmıştır.

Anadolu Selçuklu hükmüne en güzel anları yaşatan Sultan Aladdin Keykubat ticaret alanında gelişmek üzere kırım yarımadasına yolculuklar düzenlenmiş ve Suğdak limanı ele geçirilerek alana Türk tüccarlar yerleştirmiştir. Alanya’yı alarak burada tersane açmış ve Anadolu’da kervansaray ve banlar yaptırmış yabancı tüccarlara ticari ayrıcalıklar vermiştir. Mallarına ise sigorta uygulaması başlatmıştır. Ahi teşkilatını geliştirmiş ve Aladdin Keykubat 1230 Yassıçemen savaşında Harzemşahları mağlup etmiş ve Doğu Anadolu’yu ele geçirmiştir. Bu sayede Moğollarla sınır komşusu olunmuştur. 2. Gıyaseddin Keyhüsrev Döneminde 1240 senesinde yaşanan baba İshak ayaklanması Babailer isyanı devletin güçsüzleşmesine neden olmuş ve 1243 Kösedağ savaşı moğollara karşı kaybedilmiştir. Anadolu Selçuklu devleti ikiye bölünerek sonrasında da yıkılmıştır.

Anadolu Selçuklu Devletinin Yıkılma Sebepleri

Baba ishak çıkışmaları Anadolu’da halk isyanları nedeniyle sorunlar oluşmakta ve hükümdarlığın zayıflamasına neden olmuştur. Kösedağ savaşı sonrasında başlayan Moğol istilası sonucu merkezi otoritenin bozulması ve Anadolu Selçuklu hükümdarlarının Moğol baskısı görmesi nedeniyle oluşmaktadır. Bunların yanı sıra Anadolu’da bağımsız beylikler kurulması ve bunların otoriteyi tanımaz hale gelmesi başlıca sebepler arasında yer almaktadır. Vezir Saadettin Köpek’in yanlış politika izlemesi sonucunda ve kendi iktidarı uğruna değerli tüm yöneticileri öldürtmesi de bunlara ilk sebeptir. Ülkenin hanedan üyeleri arasında bölüşülmesi ve taht kavgalarının hızlanması etkili olmaktadır. Aynı zamanda tarihimizde de oldukça fazla sıklıkla gerçekleştirilen haçlı seferleri de bu duruma en çok etki eden faktördür.

Bir Cevap Yaz

furkan Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *